Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

POLITYKA ZSZ

 

POLITYKA ZSZ 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług orz realizację polityki jakości i środowiskowej „PANACEUM” Sp. z o.o. opracował, wdrożył i zamierza doskonalić Zintegrowany   System   Zarządzania  zgodny  z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. 

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących naszej działalności w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne oraz chcemy stale podnosić jakość usług.

 

Powyższe zadania polityki zamierzamy realizować poprzez następujące cele:

 •  zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
 •  doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie podnoszenia jakości usług naszego „PANACEUM” Sp. z o.o.
 •  stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. 
 •  budowanie silnej organizacji środowiskowej, otwartej na zmiany, innowacje
  i wyzwania,
 •  ograniczenie zużycia zasobów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
  i emisji zanieczyszczeń,
 •  prawidłową segregacją i ograniczanie ilości powstających odpadów, 
 •  podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 •  zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn urządzeń oraz infrastruktury

 

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom opieki oraz coraz lepszych warunków.

Wszystkich pracowników „PANACEUM” Sp. z o.o. czynię odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

 

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego „PANACEUM” Sp. z o.o. oraz osoby i firmy współpracujące.

 

 

Zatwierdził:

 

Dyrektor Tomasz Pecura

 

Rumia, dnia 16.10.2015