Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

Okulistyka NFZ

 

Rejestracja osobista lub telefoniczna.

 

PORADNIA OKULISTYCZNA 

 

PANACEUM Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Zdrowia

84-230 Rumia ul. Katowicka 16 - PARTER

tel. 697 164 080

 

1/ DROZD INGA specjalista okulistyki

    przyjmuje: wtorek  09.00 - 13.30

                   czwartek  9.30-13.30

 

2/ MŁODZIANOWSKA-KRYDA EWA specjalista okulistyki

    przyjmuje: poniedziałek  09.00 - 13.30

 

3/ STRAUSS ILONA specjalista okulistyki

    przyjmuje: piątek  08.00 - 14.00

 

 

PANACEUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:


„Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu

starzenia się w zakresie okulistyki poprzez zakup tomografu komputerowego i systemu laserowego

przez Panaceum Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi”


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji jednoetapowej, zlokalizowanej w Rumi, która będzie polegała na zakupie dwóch nowoczesnych urządzeń medycznych - spektralnego tomografu komputerowego oraz sytemu laserowego.

 

Celem projektu jest wyjście naprzeciw problematyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się w zakresie okulistyki. Panaceum sp. z o.o. planuje świadczyć w ramach projektu nowe usługi (zarówno w skali firmy, jak i kraju), zwłaszcza w zakresie diagnostyki schorzeń okulistycznych typowych dla okresu starzenia się, takich jak np. zwyrodnienie plamki żółtej AMD, retinopatia cukrzycowa i nadciśnieniowa, jaskra, zaćma.

 

Planowane efekty: W wyniku realizacji nowego projektu, nasza placówka powiększyła ofertę medyczną poradni okulistycznej o poniższe pozycje: Liczba wprowadzonych produktów/usług nowych dla rynku - 1 nowa usługa, w postaci bezkontaktowego badania mierzenia przepływu w naczyniach siatkówki, czyli AngiOCT oraz Liczba wprowadzonych produktów/usług nowych dla firmy – 11 nowych usług w postaci:

 1. analiza i monitorowanie plamki żółtej w AMD,
 2. obrazowanie struktur siatkówki : wczesne odwarstwianie i rozwarstwianie siatkówki, obrzęki siatkówki, zaniki warstw w części centralnej siatkówki,
 3. pachymetria,
 4. badanie kąta przesączania,
 5. badanie i monitorowanie jaskry: analiza grubości włókien nerwowych, analiza parametrów morfologicznych tarczy nerwu wzrokowego, analiza pierścienia neuroretinalnego, analiza warstw komórek zwojowych,
 6. badanie i monitorowanie retinopatii cukrzycowej,
 7. badanie i monitorowanie retinopatii nadciśnieniowej,
 8. wykrywanie schorzeń rogówki,
 9. kapsulotomia,
 10. irydotomia,
 11. badanie i monitorowanie zaćmy wtórnej.

 

Wartość Projektu: 200 000,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 98 000,00 PLN