Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

Psycholog

 

 

 

Gabinet PSYCHOLOGICZNY

 

Zapraszamy osoby zarówno skierowane przez lekarzy specjalistów jak i szukających wsparcia psychologicznego z własnej inicjatywy. Oferujemy pomoc m.in. w zakresie takich problemów jak:

 

Dolegliwości typu nerwicowego, depresyjnego

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia osobowości

Problemy adaptacyjne, stres

Dolegliwości psychosomatyczne

Zaburzenia odżywiania

Sytuacje traumatyczne oraz kryzysowe 

Uzależnienia oraz współuzależnienia

Kryzysy życiowe

Przemoc w rodzinie

Trudności w kontaktach interpersonalnych

Wypalenie zawodowe

Problemy wychowawcze

Problemy szkolne (młodzież od 15go roku życia)

Własny rozwój oraz lepsze poznanie, zrozumienie siebie

We wszystkich sytuacjach problemowych, cierpieniu i trudnościach życiowych - pomoc w rozeznaniu, wzmocnieniu i zaplanowaniu właściwych rozwiązań